Sabtu, 1 Jun 2013

Fatwa Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli tentang Muzik


Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli yang merupakan salah seorang ulama rujukan utama Malaysia yang telah mengarang kitab Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah sebanyak 14 jilid ditanya tentang muzik pop. Jawab beliau:

Setiap jenis muzik dan bentuk nada haram kecuali dengan tujuan rawatan psikoterapi. Inilah yang ditetapkan dalam mazhab-mazhab Islam berbeza pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian ulama semasa terutama dari Mesir.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan