Selasa, 29 Mei 2012

Syarah Shahih al-Bukhari; Kitab Permulaan Wahyu

Menjadi kebiasaan ulama silam membahagikan kitab hadis kepada bahagian-bahagian besar yang diberi nama 'kitab'. Kitab pula dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil bernama 'bab'. Imam al-Bukhari memulakan kitab beliau dengan bahagian:
كِتابُ بَدْءِ الوَحْي
Terjemahan: Kitab Permulaan Wahyu.

Perkataan بَدْء bermaksud permulaan. Qadhi 'Iyadh pula menukilkan riwayat kedua dengan perkataan ّبُدُو yang ertinya kemunculan. Tetapi menurut Ibnu Hajar: aku tidak mendapatinya tercatat dalam satu riwayat pun yang sampai kepada kami. [Fath al-Bari; Maktabah Dar al-Salam; cet. ketiga 1421 H; jil. 1, hal. 12] Lantas beliau merajihkan riwayat pertama kerana terdapat riwayat dengan jelas menyebut: كيف كان ابتداء الوحي; yang bermaksud 'bagaimanakah keadaan permulaan wahyu'. Imam al-Bukhari sendiri banyak menggunakan kalimah بَدْء ini seperti ketika menyatakan tentang permulaan haid, azan, dan penciptaan.

Wahyu dari segi bahasanya ialah:
الإعلام في خفاء
Terjemahan: pemberitahuan dalam keadaan senyap, sembunyi, dan tidak jelas.

Wahyu juga bermaksud penulisan, tulisan, pengutusan, ilham, arahan, isyarat, dan sebagainya. Di sisi syarak, wahyu bermaksud:
الإعلام بالشرع
Terjemahan: pemberitahuan tentang syariat.

Wahyu sebenarnya mashdar atau kata terbitan daripada fi'l atau kata kerja وَحَى. Jadi, maksud sebenarnya adalah perbuatan memberitahu tentang syariat. Tetapi, wahyu difahami dengan makna ism maf'ul yang memberi maksud apa yang diberitahu tentang syariat itu.

Muhammad bin Isma'il al-Taimi mengkritik tajuk yang dikemukakan oleh Imam al-Bukhari ini kerana menurutnya adalah lebih baik kalau Imam al-Bukhari meletakkan 'Bagaimanakah Keadaan Wahyu' sebagai tajuk kerana isi bahagian ini bercakap tentang wahyu secara umum bukan tentang permulaan wahyu semata. Jawab Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, permulaan wahyu yang dimaksudkan oleh Imam al-Bukhari meliputi hal-ehwal yang berkaitan dengannya. Tidak khusus berkenaan permulaan sahaja.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan