Rabu, 19 Disember 2012

Sufi dalam IKIM

Baru sekejap tadi, malam 18 Disember 2012 saya mendengar kuliah agama dalam radio Institut Kemajuan Islam Malaysia (IKIM). Siapa penyampai tidak saya ketahui tetapi jelas melalui perkataan-perkataan yang digunakan dan isi-isi yang disampaikan, beliau seorang sufi yang agak teruk. Berselindung di sebalik slogan menghormati ulama, beliau sebenarnya cuba menyusup jarum sufi dalam jiwa khalayak pendengar. 

‘Sufi’ satu istilah yang sukar dirungkaikan. Sesetengah ulama menganggap sufi semuanya tidak betul sementara sebahagian ulama membahagikan sufi kepada yang betul dan yang tidak betul. Tetapi, dalam makalah ini, ‘sufi’ adalah mengikut pengistilahan pertama. Jadi, tidak timbul kemusykilan adakah saya menyesatkan semua sufi kerana sufi makalah ini adalah merujuk kepada ‘golongan yang mengadakan kaedah falsafah yang digunakan untuk mengubahsuai nas syarak sehingga menghasilkan fahaman-fahaman baru yang bertentangan dengan usul syarak dan terpesong jauh daripada Islam’. [Mengikut takrifan khusus yang diberikan oleh Syeikh Dr. Khaldun Makki al-Hasani, seorang ulama berketurunan Nabi Muhammad SAW dalam risalah Ila Ayna Ayyuha al-Habib al-Jufri; cet. kedua 1428 H, al-Bayyinah li al-Thiba’ah wa al-Nasyr, Damsyik; hal. 22 dalam nota kaki]

Dalam kuliah tersebut, beliau menekankan peri pentingnya menjaga adab dengan para ulama, menghormati, merendahkan diri, dan menghargai mereka. Saya dapat membaca apa yang ingin disampaikan iaitu perlu beradab dan berakhlak dengan ulama-ulama yang mereka iktiraf khususnya ulama-ulama sufi. Nama Ibnu ‘Arabi yang dikafirkan dan disesatkan oleh ramai ulama Ahli Sunnah seperti al-Subki, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, dan al-‘Aini beberapa kali disebut dengan doa. Kata-katanya berupa seruan menghormati ulama dan ancaman-ancaman bagi sesiapa yang mengingkarinya dipetik. Nampak sangat, penyampai sebenarnya ingin mengkritik Kaum Muda yang pada anggapan mereka tidak beradab dengan ulama-ulama mereka secara halus tetapi tajam. 

Penyampai dan orang-orang yang bersama dengannya sebenarnya pun tidak menghormati ulama bahkan turut sama bersubahat dengan golongan yang mencerca, mengutuk, malah menyesatkan para ulama Ahli Sunnah. Bukankah sudah masyhur bahawa mereka telah menyesatkan Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah dan Imam Ibnu al-Qayyim serta Imam Ibnu ‘Abd al-Wahhab dengan melontarkan sejuta satu sumpah seranah dan fitnah kepada mereka? Sudah lupakah umat Islam dengan buku Zaini Dahlan, mufti Mekah, al-Durar al-Saniyyah fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah yang dimuatkan dengan pendustaan terhadap dakwah tauhid yang diiringi pula oleh Yusuf al-Nabhani dan Zahid al-Kautsari yang bermulut lancang seolah-olah tidak kenal dosa pahala? Baru-baru ini sahaja dikejutkan dengan buku terbitan Hijjaz Record yang menyerang Ibnu Taimiyah, Ibnu ‘Abd al-Wahhab, al-Albani, dan puluhan tokoh ulama lain. Saya tidak pernah mendengar ada antara mereka yang tampil membela. Kalaupun ada sudah lama dicop sebagai Wahhabi!

Inilah yang mereka inginkan sebenarnya.

Isnin, 10 Disember 2012

Siri Kritikan Ilmiah ke Atas Blog Tahu, Faham, Amal; Bersalam Selepas Solat


Blogger blog Tahu, Faham, Amal menukilkan daripada Syaikh 'Ali Jum'ah bahawa katanya:

Manakala berjabat tangan setelah selesai solat, tidak ada seorang pun dari para ulama' yang mengharamkan berjabat tangan. Mereka berpendapat, hukumnya (berjabat tangan) adalah Sunnah dan itu adalah bid'ah hasanah, atau bid'ah yang mubah (diharuskan).

Saya, Ibnu Anas al-Kutawi, menjawab:

Kenyataan yang dinukilkan daripada Mufti Mesir, Syaikh 'Ali Jum'ah itu tidak benar kerana terdapat ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang berpendapat bahawa bersalam selepas solat adalah bid'ah yang makruh. 

Antaranya, Sulthan al-'Ulama', Imam 'Izz al-Din 'Abd al-Salam (w. 660 H), ulama berakidah Asya'irah dan bermazhab Syafi'i pernah ditanya:

Bersalam-salaman selepas solat Subuh dan Asar digalakkan atau tidak?

Jawab beliau: bersalam-salaman selepas solat Subuh dan Asar termasuk dalam perkara bid'ah kecuali bagi orang yang datang berkumpul bersama dengan orang yang menyalaminya sebelum solat kerana bersalam itu disyariatkan ketika baru datang.

Nabi SAW membaca zikir-zikir yang disyariatkan selepas solat dan beristighfar tiga kali, kemudian beredar dan diriwayatkan bahawa baginda membaca "wahai Tuhanku, pelihara diri ini daripada azab-Mu pada hari ketika hamba-hambamu dibangkitkan"; dan segala kebaikan itu pada mengikuti Rasulullah SAW. [Hal. 46-47]

Benar, dalam kitab lain, Qawa'id al-Ahkam beliau telah memasukkan amalan tersebut dalam bid'ah mubahah. Tetapi, kenyataan dalam fatwa di atas sekurang-kurangnya menunjukkan beliau pernah berpendapat bahawa amalan tersebut bid'ah makruhah. Buktinya, kata-kata beliau 'dan segala kebaikan itu pada mengikuti Rasulullah SAW'. Kata-kata ini menunjukkan beliau memandang sunnah mengikut perbuatan baginda SAW yang tidak bersalam-salaman selepas solat sementara sunnah lawannya makruh.

Selain itu, beliau menyebut amalan tersebut sebagai 'bid'ah' tanpa mengikatnya dengan 'mubahah' sebagaimana dalam kitab tadi. Dua qarinah ini menunjukkan beliau tidak menganggapnya sebagai bid'ah mubahah secara mutlak bahkan berat pada zan saya, beliau memakruhkannya, malah mungkin mengharamkannya.

Kedua, di sana ramai ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan bersalam-salaman selepas solat itu bid'ah sebagaimana yang disebut oleh Imam 'Abd al-Hayy al-Laknawi, ulama Hanafi (w. 1304 H) dalam al-Si'ayah fi Kasyf Ma fi Syarh al-Wiqayah. Antara yang dimaksudkan adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 973 H), pengarang kitab Tuhfah al-Muhtaj, satu daripada dua kitab muktamad di sisi muta'khkhirin mazhab Syafi'i.


Pun begitu, saya tidak berpandangan bersalam selepas solat itu bid'ah; haram atau makruh selagi amalan tersebut tidak dilakukan dengan niat ta'abbud. Saya hanya ingin menjelaskan kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak blog dalam masalah ini. Wallahua'lam

Ahad, 9 Disember 2012

Kritikan Ilmiah ke Atas Blog Tahu, Faham, Amal; Talkin

Talkin (تلقين) dalam Kamus Dewan didefinisikan sebagai: 1. petunjuk atau peringatan tentang soal jawab dlm kubur yg dibacakan kpd jenazah orang Islam selepas sahaja ia dikebumikan; 2. bimbingan mengucapkan kalimah syahadah yg dibisikkan pd telinga seseorang mukmin yg sedang menghadapi saat kematian atau dlm keadaan sakaratul maut; air ~ air yg di­siram ke atas kubur (orang yg baru sahaja di­kebu­mikan) sebaik sahaja talkin selesai dibacakan; bertalkin membaca talkin: biar dia sendiri mendengar orang ~ hingga tamat; mentalkinkan membaca talkin kpd jenazah yg baru sahaja dikebumikan, atau kpd sese­orang yg sedang menghadapi saat kematian atau dlm keadaan sakaratul maut.

Pengertian yang diberikan tidak berbeza dengan apa yang difahami oleh alim-ulama tentang pengertian talkin. Namun begitu, talkin yang ingin dibincangkan dalam artikel ini adalah talkin dengan definisi pertama iaitu: petunjuk atau peringatan tentang soal jawab dlm kubur yg dibacakan kpd jenazah orang Islam selepas sahaja ia dikebumikan.

Blog Tahu, Faham, Amal selaku blog yang taasub kepada mazhab Asya'irah dan Syafi'iyyah sebagaimana diakui pihak blog sendiri dalam kenyataannya yang berbunyi: kepada para sahabat dan ilmuwan agama yang pakar dalam aqidah, usuluddin, al Quran, hadith, usul feqh, feqh dan disiplin ilmu yang lain (mengikut Mazhab Syafie aliran Asya'iroh/al Maturidiyyah) diharap dapat berkunjung ke laman-laman web di bawah untuk memberikan kefahaman dan penjelasan kepada umat Islam di Malaysia. Sekian petikan.

Jelas, blog tersebut bukanlah blog yang ingin memberi pencerahan kepada umat Islam tentang Islam dan khilafiyyah yang sebenar tetapi satu pembelaan dan sokongan kepada mazhab sendiri tanpa mengira kesahihan hujah dan dalil. Perkara ini dapat dilihat dalam kebanyakan - atau kesemua - artikel-artikelnya.

Dalam masalah talkin, pihak blog telah menerbitkan artikel bertajuk Kedudukan Hadits Talqin Setelah Dikubur yang bersumberkan blog http://almanar.wordpress.com. Dalam artikel tersebut, pihak blog seperti kelazimannya mempertahankan pegangan umum masyarakat Melayu iaitu sunat membaca talkin kepada mayat setelah ditanam. 

Penulis artikel bersetuju bahawa hadis yang menjadi dalil utama kebolehan talkin adalah dha'if setelah mengemukakan kata-kata Imam Ibn al-Shalah, al-Nawawi, dan Ibn al-Qayyim. Sebenarnya, jika diikutkan penilaian para ulama hadis, hadis ini antara hasan, dha'if, dan dha'if jiddan. Akan tetapi, penulis artikel memilih pendapat pertengahan tanpa melihatkan kepada dalil ketiga-tiga pihak. Ini bererti penulis artikel bertaklid kepada sebahagian ulama dengan taklid buta. 

Katanya: walhasil, hadits ini sejatinya dhaif, tapi terangkat derajatnya dengan dijadikannya sebagai pijakan ahlul ilmi dan umat sebagai rujukan. Ini tidak bertentangan dengan kaidah yang ditetapkan ulama. Sekian petikan.

Kemudian, penulis blog cuba meyakinkan para pembaca bahawa hadis tersebut meskipun dha'if boleh diamalkan kerana diamalkan oleh umat Islam umumnya. Beliau membawakan kata-kata Imam al-Sakhawi, Ibn al-Humam, al-Sayuthi, dan al-Tirmidzi.

Maka, saya berasa terpanggil untuk membincangkan sekali gus mengkritik artikel tersebut secara ilmiah. Saya tahu dan faham bahawa terdapat ulama yang membolehkan amalan talkin tetapi percubaan untuk menyembunyikan pandangan lain bukanlah amalan ahli ilmu. 

Imam Ibnu Taimiyyah sendiri telah menyebutkan kesemua pendapat ahli ilmu dalam masalah ini iaitu: sunat, harus, dan haram; walaupun beliau sendiri memilih pendapat pertengahan iaitu harus dalam Majmu' al-Fatawa. Berbeza dengan metodologi blog ini yang kelihatan berusaha menyembunyikan pendapat-pendapat ulama lain yang dilihat menyokong pandangan lawan mereka iaitu Salafiyyah, Kaum Muda, dan sebagainya.

Namun, sebagaimana penulis artikel bersungguh-sungguh membuktikan kebenaran pendapat yang ditaklidnya, saya sepatutnya lebih-lebih lagi bersungguh-sungguh membuktikan kebenaran pendapat yang saya pegang berdasarkan kajian dan pemerhatian; bukan taklid buta. 

Saya berpegang bahawa talkin adalah bid'ah. Jika bid'ah dibahagikan kepada dua: hasanah, sayyi'ah maka saya mengatakan: talkin adalah bid'ah sayyi'ah. Saya menyelisihi pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim yang memilih keharusan talkin. 

Untuk membuktikan kebenaran pegangan saya, saya harus menolak setiap dalil dan hujah yang dikemukakan oleh penulis artikel. 

Pertama, hadis tersebut bukan dha'if tetapi dha'if jiddan. Hadis dha'if jiddan hukumnya hampir sama dengan hadis maudhu' kerana masing-masing tidak boleh digunakan sama sekali walaupun dalam fadha'il al-a'mal.

Penjelasannya seperti berikut:

Hadis talkin diriwayatkan oleh al-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir daripada Anas bin Salm, daripada Muhammad bin Ibrahim bin al-'Ala', daripada Isma'il bin 'Ayyasy, daripada 'Abd Allah bin Muhammad al-Qurasyi, daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Sa'id bin 'Abd Allah al-Audi, daripada Abu Umamah RA. 

Kecacatan sanad seperti berikut:

Satu, guru al-Thabarani, Anas bin Salm majhul al-hal.

Dua, Muhammad bin Ibrahim didha'ifkan oleh Ibnu 'Adi dan kata Muhammad bin 'Auf al-Himshi: mencuri hadis. Sekian. Tidak diketahui ada ulama yang menta'dilnya.

Tiga, Isma'il bin 'Ayyasy. Kata Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam al-Taqrib: shaduq dalam riwayatnya daripada ahli negerinya dan celaru dalam riwayatnya daripada selainnya. Sekian. Isma'il bin 'Ayyasy dalam riwayat ini tidak dipastikan sama ada beliau mengambilnya daripada ahli negerinya atau tidak kerana gurunya, 'Abd Allah bin Muhammad al-Qurasyi majhul. Sekiranya beliau adalah seorang penduduk Hijaz berdasarkan dalalah nisbahnya kepada Quraisy, bererti beliau seorang yang dha'if dalam riwayat ini.

Empat, Yahya bin Abi Katsir mudallis dan beliau meriwayatkan hadis ini secara 'an'anah.

Lima, Sa'id bin 'Abd Allah al-Audi majhul al-hal.

Dengan terdapatnya lima 'illah ini, hadis ini dihukum sebagai dha'if jiddan terutamanya dengan kewujudkan Muhammad bin Ibrahim yang dituduh mencuri hadis.

Benar, hadis ini diriwayatakan dengan sanad lain oleh al-Khila'i iaitu daripada Isma'il bin Raja' bin Sa'id, daripada Muhamma bin Ahmad al-Junduri, daripada Muhammad bin Ibban bin Syaddad, daripada Hasyim bin Muhammad al-Anshari, daripada 'Utbah bin al-Sakan, daripada Yahya bin Ziyyad, daripada Jabir, daripada Sa'id al-Audi, daripada Abu Umamah RA. Tetapi, masalahnya, sanad ini lebih dha'if daripada sanad tadi kerana terdapat seorang rawi yang dihukum sebagai muttaham bi al-wadh'i, iaitu 'Utbah bin al-Sakan.

Kesimpulannya, hadis ini dha'if jiddan dan tidak dapat dikuatkan atau disokong dengan hadis lain kerana tidak ada hadis yang menyokong maudhi' al-syahid dalam masalah ini. Yang ada hanyalah berupa hadis anjuran mendoakan si mati dan sebagainya sementara talkin bukanlah satu doa tetapi ucapan yang  diajarkan supaya diajuk oleh pendengar. Itulah pengertian sebenar talqin.

Menurut ushul al-hadits yang diterima oleh jumhur ulama-ulama Syafi'iyyah, hadis dha'if boleh digunakan dalam fadha'il al-a'mal dengan syarat antaranya hadis tersebut tidak dha'if jiddan.

Dengan kaedah ini, ternyatalah bahawa pandangan ulama yang melarangnya adalah lebih rajih

Kedua, apa yang didakwa bahawa hadis ini diamalkan oleh umum umat Islam adalah tidak benar kerana amalan tersebut hanya diriwayatkan diamalkan di Syam, Madinah, Cordova. Ini belum menepati syarat yang ditetapkan oleh para ulama -sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis artikel - bahawa hadis dha'if boleh diamalkan apabila diterima umum. Jika dikatakan umum yang dimaksudkan adalah perbuatan setempat, maka jawabnya, yang lebih umum adalah tidak mengamalkannya. 

Kata Imam 'Izz al-Din 'Abd al-Salam dalam Fatawanya: tidak sahih sesuatupun dalam bab talkin dan ia adalah bid'ah. [Hal. 96]

Rabu, 5 Disember 2012

Mengapa Saya Mengkritik Mereka?


‎"Mengapa Ahli Sunnah dan Syi'ah asyik bergaduh je ni? Kenapa tak berbaik-baik je. Dua-dua kan Islam."

"Puak-puak sufi ni asyik serang Wahabi je. Wahabi pun sama, asyik serang pondok. Kenapa tak bersatu je. Sama-sama Ahli Sunnah."

"Asya'irah kata Salafi sesat. Salafi kata Asya'irah sesat. Padahal, kedua-duanya ikut al-Quran dan sunnah jugak. Kenapa tak bertasamuh je?"

Inilah persoalan yang menghantui pemikiran masyarakat awam. Mereka tidak dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan khilaf dan pertelingkahan antara aliran, mazhab, dan tokoh. Lantas, mereka cuba menyalahkan sesiapa sahaja yang terbabit. Mereka rasa, bersatu adalah jalan yang paling tepat.

Apabila para ustaz dan pendakwah saling mengecam, mengkritik, malah mungkin mengutuk antara satu sama lain, mereka tidak dapat menerimanya. Mereka anggap, semua perlu akur dan hormat dengan apa-apa pandangan yang dikeluarkan oleh mana-mana ustaz dan pendakwah sekalipun pandangan yang batil oleh ustaz yang sesat. Lantas, mereka pula yang tampil menyalahkan keadaan yang berlaku. 

Kalaulah mereka hidup dalam dunia ilmu yang tulen, mereka akan dapati hampir tidak ada seorang ulama pun yang tidak mengkritik dan dikritik. Puluhan kitab khusus untuk menyanggah seorang tokoh ditulis. Kitab-kitab rijal sarat dengan perkataan 'dia penipu', 'seorang dajjal', 'tidak berguna', 'ahli bid'ah', 'berakidah Qadariyyah', 'pengutip kayu api pada waktu malam', 'perosak agama', dan sebagainya. 

Saya rasa, tentu mereka akan pengsan setelah membaca dua puluh halaman sebuah kitab rijal!

Saya tidak mahu bercakap panjang kerana panjangnya percakapan meletihkan penutur dan pendengar. Cukuplah kiranya saya datangkan satu ucapan emas milik seorang ulama, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, ulama besar hadis zaman salaf:

Aku bertanya kepada Sufyan al-Tsauri, Syu'bah, Malik bin Anas, dan Sufyan bin 'Uyainah tentang seseorang yang mempunyai celaan atau kelemahan, perlukah aku diam atau aku menerangkannya? 

Mereka menjawab: terangkan.

[Kitab al-'Ilal di akhir Sunan al-Tirmidzi; Maktabah al-Ma'arif, Saudi; cet. 2008 H; hal. 886]

Ahad, 2 Disember 2012

Catatan pada Masalah Pendakwah Wanita Mendedahkan Diri di Hadapan Umum


Dalam buku 600 Jawapan Kemusykilan Agama ada dikemukakan persoalan penceramah wanita mendedahkan dirinya di hadapan umum.

Soalannya berbunyi: 

Apakah hukumnya bila seorang penceramah wanita memberikan ceramahnya di kalangan orang lelaki atas pentas tanpa menggunakan hijab?

Jawapan yang diberikan oleh Ustaz Ismail Kamus, bunyinya: 

Seorang mubaligh atau penceramah wanita yang naik di atas podium lalu berpidato untuk didengari oleh umum (lelaki dan wanita) adalah HARAM. Apalagi kalau si penceramah itu mengenakan hiasan mukanya dengan lipstik, bedak, dan semua alat kecantikan yang boleh menggiurkan para hadirin yang menatap wajahnya.

Keharaman ini bukan khusus untuk mubaligh yang masih muda sahaja, tetapi juga yang sudah tua-tua. Keharaman ini dipersekutukan antara si penceramah itu dan si hadirin yang memandang dan mendengarnya.

[Soalan dan jawapan dipetik daripada akhbar Bacaria pada edisi 16-19 Julai 1985; diterbitkan semula dalam 600 Jawapan Kemusykilan Agama, Jilid 1, Karya Bistari, cet. 8, 2003; hal. 247]

Saya - Ibnu Anas Al-Kutawi - mengatakan: inilah pendapat yang saya pegang yang dijahili oleh sekalian ramai pendakwah wanita zaman penuh fitnah ini!

Namun sayangnya, zaman sudah berubah, hukum-hakam semakin dilonggarkan tanpa melihat kepada maslahat dan waqi' yang sedang berlangsung. 

Barangkali selepas ini, pendakwah wanita yang tidak bertudung pula akan naik pentas dan memberi tazkirah atau membacakan khutbah Jumaat!!

Ahad, 25 November 2012

Catatan pada Lafaz Salam

Assalamu'alaikum atau salamun'alaikum?

السلام عليكم أو سلام عليكم؟

Apabila anda ingin memberi salam, lafaz yang perlu digunakan adalah السلام عليكم, bukan سلام عليكم kerana lafaz pertama adalah lafaz salam yang sebenar.

Kami, Darul Hadis Mu'tah, Persatuan Mahasiswa Malaysia Mu'tah (PERMATA) pernah mengadakan diskusi mengenai hukum memberi salam kepada bukan Islam. Sepanjang diskusi, timbul masalah: apakah lafaz salam?

Lafaz salam yang sebenar adalah: السلام عليكم; iaitu menggunakan perkataan السلام dengan ال ta'rif.

Hal ini demikian kerana: السلام yang digunakan dalam salam adalah nama Allah sementara سلام, tanpa ال ta'rif bukan nama Allah. 

Rasulullah SAW mengatakan: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ [Al-Bukhari (6230)] semasa menegur seorang sahabat RA membaca tahiyyat: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ.

Imam al-Bukhari sendiri mengemukakan hadis di atas dalam bab: باب السَّلاَمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى.; Bab (Menjelaskan Bahawa) al-Salam adalah Nama daripada Nama-nama Allah ta'ala.

Selain سلام bukan nama Allah, maksud سلام عليكم sebenarnya bererti: salam sejahtera ke atas kamu. Ucapan ini mengikut perbincangan kami, sama kedudukannya dengan ucapakan selamat pagi, selamat malam, dan sebagainya. Sebab itulah, ucapan ini boleh diberikan kepada bukan Islam. Hanya السلام عليكم dengan ال ta'rif sahaja yang dikhususkan kepada sesama Islam. 

Barangkali sahabat yang menggunakan سلام عليكم keliru kerana lafaz tersebut biasa disebut dalam al-Quran. Benar, tetapi lafaz itu bukan salam, tetapi ucapan selamat yang biasa sebagaimana yang telah disebut.

Catatan pada Istilah Niqabi, Sohabiah


Akhir-akhir ini banyak istilah-istilah baharu yang muncul dalam kalangan agamawan dan agamawati.

Antaranya, niqabi, niqabis.

Juga, sohabiah.

Sebenarnya, istilah yang lebih tepat adalah, mutanaqqibah.

Untuk sohabiah (shahabiyyah: صحابية), sebenarnya perkataan ini tidak sesuai -pada pandangan peribadi- kerana merupakan ism mu'annats kepada perkataan صحابي. 

Hal ini kerana, صحابي adalah nama khas merujuk kepada sahabat Nabi SAW yang lelaki. Jadi, صحابية adalah nama khas merujuk sahabat Nabi SAW yang perempuan. Kedua-dua perkataan ini tidak digunakan untuk selain sahabat Nabi SAW.

Kesilapan ini berlaku kerana mereka menganggap صحابية adalah mu'annats kepada perkataan صحابة. Sedangkan, صحابية adalah mu'annats kepada صحابي sebagaimana yang dijelaskan. صحابة pula jamak kepada صحابي.

Jadi, apakah perkataan yang sesuai merujuk kepada sahabat perempuan?

صاحبة

Kerana, صاحبة adalah mu'anntas kepada perkataan صاحب.

Tapi, kenapa tidak salah pula menggunakan perkataan صحابة yang disebut 'sahabat' dalam bahasa Melayu?

Ada tiga sebab:

Pertama: kaedah mengatakan يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء; yang lebih kurang maksudnya: dimaafkan pada benda yang telah berlaku yang tidak dimaafkan pada benda yang belum berlaku. Perkataan tersebut sudah digunakan secara meluas.

Kedua: 'sahabat' mungkin dipakai dengan makna majazi. Rapatnya sahabat yang dimaksudkan sebagaimana rapatnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan baginda.

Ketiga: makna 'sahabat' sudah berubah sama sekali dan tidak lagi merujuk kepada sahabat Nabi SAW semata. 

Apa-apa pun, tidak salah sebenarnya dari segi hukum untuk menggunakan perkataan صحابية untuk merujuk kepada kawan perempuan. Cuma, perlu diketahui kedudukan perkataan tersebut dari bahasa Arab agar tidak keliru dan mengelirukan.

Catatan: bukan untuk menunjuk pandai, tetapi sebagai 'faedah' bagi pengejar ilmu. Supaya mereka tahu apa yang mereka sebut dan apa yang mereka tulis.

Sabtu, 17 November 2012

Imam al-Syafi'i Kedua?

Sejarah mencatatkan, pada kurun kedua Hijrah, berlaku pergeseran yang teruk antara aliran Ahl al-Hadits dan Ahl al-Ra'y sehingga membawa kepada pertelingkahan dan perbalahan. Kitab 'Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal, al-Sunnah wa al-Radd 'ala al-Jahmiyyah, antaranya mencatatkan puluhan jarh ulama-ulama hadis kepada Imam Abu Hanifah khususnya dalam manhajnya berijtihad yang cenderung kepada penggunaan akal melebihi nas -mengikut kaca mata Ahl al-Hadits-.

Kemudian, muncul Imam al-Syafi'i (men. 204 H) yang dianggap sebagai ulama yang berjaya menguasai fiqh Ahl al-Hadits yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas di Hijaz dan fiqh Ahl al-Ra'y yang diketuai oleh Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit di Kufah. Dengan menggabungkan fiqh mazhab Maliki di Hijaz dengan fiqh mazhab Hanafi di Kufah, lahirlah mazhab Syafi'i sebelum munculnya mazhab Ahl al-Hadits seterusnya, mazhab Hanbali yang agak agresif berijtihad menggunakan hadis sehingga didakwa turut mengambil hadis dha'if dalam membina hukum-hakam.

***

Sejarah berulang lagi. Aliran Ahl al-Hadits dan Ahl al-Ra'y mula secara jelas dilihat dikembangkan dengan pesatnya oleh para ulama. Lihat aliran Syaikh al-Albani dengan misi mengembalikan fiqh kepada al-Quran dan hadis dengan aliran Syaikh al-Qaradhawi dengan pendekatan taisir dan tajdidnya. Tambahan pula muncul pengaruh besar dalam dunia ilmu, politik, dan sosial umat Islam masa kini iaitu: Ikhwan al-Muslimin dan Salafiyyah.

Saya kira, akan muncul Imam al-Syafi'i kedua yang menggabungkan antara kedua-dua aliran: Ahl al-Hadits dan Ahli al-Ra'y; Ikhwaniyyah dan Salafiyyah. Ikhwaniyyah yang berpusat di Mesir dan Salafiyyah yang bermarkaz di Saudi; walaupun semua tahu bahawa Ikhwaniyyah dan Salafiyyah masing-masing lahir dari perjuangan Syaikh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab.

Suka saya catatkan, Imam Syafi'i tetap dikira Ahl al-Hadits walaupun mengambil istifadah daripada aliran Ahl al-Ra'y. Jadi, tidak menjadi masalah bagi Ahl al-Hadits dan Salafi mengambil istifadah daripada aliran Ahl al-Ra'y moden dan Ikhwan al-Muslimin.

Bagi saya, itulah lebih baik.

Misi, mencari atau menjadi Imam al-Syafi'i II!

Bisikan

Di kamar nestapa ini
Aku rayu pada Ilahi
Kurniakan daku hati.

Aku tidak ingin hati yang halus
Halus ertinya mudah lulus dan tembus
Lekas jatuh pada tulus nan mulus.

Aku ingin hati yang keras
Tidak berkecai dipukul bisikan mengalir deras
Enak menepis bujukan; menampan dengan kemas
Kebal tak lut oleh manja suara; oleh ayu paras.

Keras sekeras besi
Jati sejati jati.

Jumaat, 16 November 2012

Tabah

Kepala mendongak ke langit hitam
Mata jasad menatap kelam malam
Lesu tanpa bintang dan rembulan
Tersorok di balik tebal awan;
Sedang aku berdiri di sini
Meratapi nasib sendiri
Sejenak air pun jatuh
Dari hati yang luluh
Dalam sunyi tiada bunyi
Tiada kicau tiada nyanyi
Hanya teriak bergema
Menggegar jiwa.

Dalam gugup
Dahi merunduk
Raga menggigih
Simpati ditagih
Dipohon ihsan
Belas kasihan
Pada Tuhan:
Agar setiap ujian
Dibekalkan iman
Tak goyah meski payah
Tak goncang meski panjang.

Ibnu Anas al-Kutawi,
Kg. Kota, 15/11/2012

Isnin, 12 November 2012

Pemikiran Kolot dalam Masyarakat Islam-Melayu Moden


Gambaran kehidupan manusia pada hari ini dalam fikiran bangsa Islam-Melayu moden: seorang bayi dilahirkan lalu apabila usianya mencecah tujuh tahun, dihantar ke sekolah rendah. Selepas tamat darjah enam, disekolahkan pula di sekolah menengah. Sekiranya mempunyai rekod pelajaran yang baik atau berkemampuan untuk menyambung pelajaran, kehidupannya diteruskan pula di Institusi-institusi Pengajian Tinggi (IPT).  Jika sebaliknya, bermakna individu terbabit perlu segera bekerja untuk menyara diri dan keluarga. 

Umur perkahwinan bagi mereka mestilah sekitar 25, tidak terlalu awal dan tidak terlalu lewat; sama ada masih belajar atau tidak. Bagi yang masih belajar, mereka dihalang oleh masa. Dalam pemikiran masyarakat, belajar dan perkahwinan mustahil untuk digandingkan bersama. Bagi yang tidak berjaya meneruskan pelajaran pula, hambatan utama  adalah wang. Meskipun begitu, dalam kedua-dua keadaan, wang masih menjadi faktor penting yang berfungsi melambatkan proses perkahwinan.

Setelah menjalani zaman peralihan remaja-dewasa itu, seseorang itu dianggap sudah berhak untuk membina dan menguruskan keluarga sendiri. Jika sebelumnya masih bertatih-tatih dengan bantuan keluarga, kali ini perlu berdikari. Dengan kerjaya dan pasangan, individu itu merangka dan melangkah melalui pengalaman membina rumah tangga yang lengkap dengan sebuah rumah dan kereta, anak-anak, dan sebagainya. Anak-anak dibesarkan sama seperti ia dibesarkan sehinggalah hari tua muncul, menanti ajal datang. Begitulah kehidupan dalam gambaran masyarakat Melayu-Islam.

Jelasnya, kehidupan sebegini begitu kolot walaupun nampak seolah-olah bersifat moden dan terkini. Manusia menjadi hamba kepada sistem. Bermula dengan sistem pendidikan yang mengambil masa sekurang-kurang 11 tahun yang tidak berjaya mencapai falsafah pendidikan yang dicanangkan, sehinggalah sistem perburuhan yang tidak berkesudahan sehingga hari pencen, manusia didera secara fizikal dan mental. Benar, mereka tersenyum apabila berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dan berasa gah ketika menelusur jalan raya dengan kereta import yang mewah tetapi itu tidak kekal lama. Dalam banyak ketika lebih-lebih lagi ketika berseorangan, batinnya mengadu kesakitan. 

Kebanyakan mereka menjadikan hiburan sebagai ubat bagi merawati kesakitan yang dialami. Oleh sebab itulah, televisyen-televisyen dan radio dipenuhi dengan lagu-lagu yang kononnya menghiburkan jiwa. Program-program televisyen dan lagu-lagu dalam radio sengaja dicipta dan direka dengan begitu teliti dengan diselitkan berbagai-bagai ramuan seperti aksi, komedi, seram, dan cinta semata-mata untuk mengisi kekosongan yang dihadapi jiwa manusia. Dari situlah muncul Akademi Fantasia, Raja Lawak, Malaysian Idol, dan seumpamanya. Kewujudannya tidak lebih sebagai hiburan. Tapi, sebenarnya, adakah semua itu benar-benar hiburan yang mampu membuat manusia terhibur?

Jawapannya ya, tetapi tidak lama. Hiburan-hiburan seperti itu tidak lebih daripada ubat pelali atau penahan sakit. Penyakit masih ada dan tidak hilang. Ertinya, penderitaan batin masih sebati dalam diri dan tidak pernah keluar. Senyuman dan ketawa hanya sebagai tidak balas sementara. Apabila senyuman dan ketawa hilang, kemuraman dan tangisan akan menggantikan tempatnya. 

Hiburan seperti ini mengambil bahagian yang amat banyak daripada kehidupan manusia. Sebagai contoh, jika seseorang menonton televisyen selama dua jam sehari, ertinya satu perdua belas hayatnya dihabiskan dengan hiburan dalam bentuk menonton televisyen. Ini tidak ditambah dengan aktiviti mendengar radio, bermain permainan komputer, dan sebagainya. Pendek kata, sebahagian besar waktu dalam hidup manusia pada hari ini hanya dihabiskan dengan: rehat, kerja, dan hiburan. Hanya sedikit masa diperuntukkan untuk menguruskan diri dan keluarga.

Tidak hairanlah jika di sesetengah tempat di Malaysia, masa lebih banyak dihabiskan di luar rumah berbanding di rumah. Dari seawal enam setengah pagi sehinggalah mendekati maghrib atau melewatinya, masa dihabiskan di pejabat dan jalan raya. Berbaki lagi kurang daripada 12 jam untuk lebih enam jam untuk tidur, satu jam untuk makan, setengah jam untuk mandi, dan aktiviti-aktiviti lain termasuk menunaikan kewajipan agama bagi yang masih ‘beragama’.

Sudah menjadi mentaliti umum, kehidupan mesti begini. Sekolah berganti universiti, universiti berganti pejabat, pejabat berganti rumah, rumah berganti kubur. Sungguh, drama-drama yang senantiasa diulang tayang. Di mana-mana. Bila-bila masa.

Pada hemat saya, panorama ini perlu diubah dan digubah. Diubah menjadi lebih baik, digubah menjadi lebih cantik. Hidup ini satu pengabdian. Anak-anak tidak perlu dibesarkan semata-mata untuk menjadi ‘robot’ yang bekerja untuk dunia yang diisi dengan bateri hiburan. Anak-anak perlu dididik sebagai hamba. Bukan hamba dunia tetapi hamba kepada tuan. Tuannya adalah Tuhan. Diasuh dan dididik agar terasuh dan terdidik. Bukan disumbat dengan ilmu dan diajar dengan fakta sampai otak tersumbat dan perangai kurang ajar. 

Remaja perlu dibentuk agar bisa menjadi pendekar bukan sekadar pakar. Memang pakar boleh mencipta roket terbang ke bulan, tetapi pakar tidak mempunyai jiwa. Jiwa hanya dimiliki oleh pendekar. Meski kurang keilmuan dan kepakaran tetapi pendekar adalah manusia sejati sedang pakar boleh disogok dengan harta benda dunia. Pendekar sanggup bergadai nyawa demi agama, sedang pakar sanggup menggadaikan agama demi dunia.

Remaja perlu diberi bekal dan bekal mestilah tebal, harus kebal. Antaranya, isteri bagi lelaki dan suami bagi perempuan selepas jiwa diisi dengan al-Quran dan kitab-kitab agama. Itulah sekebal-kebal bekalan dalam ekspedisi merentasi dunia hari ini. Tanpanya, jiwa akan menjadi lesu. Tidak mampu mendepani cabaran zaman. Mudah tersembam apabila anak-anak ayam menonggek di depan mata. Ramai yang tidak menyedari hakikat ini. Sampai akhirnya, mereka terpaksa akur jua, anak-anak sudah pandai beranak sendiri. Ketika itu, sudah tidak ada nilai wang hantaran jutaan ringgit, pelamin di dalam Istana Negara, dan hadirin VIP sebesar Yang Di-Pertua Agong. Menyesal dengan air mata darah pun sudah tidak berguna. 

Antara kekolotan dalam pemikiran Islam-Melayu juga, lelaki dan perempuan diajar ‘bersekedudukan’. Mustahil untuk diasingkan antara jantina. Televisyen dan radio mengajar, hidup mesti berpasang-pasangan. Haram atau halal, itu bukan soalnya. Yang penting, hidup mesti berdua. Benar, Islam mengajar hidup berpasang-pasangan tetapi mestilah dengan pasangan sendiri. Bukan dengan pasangan pakai buang. Lalu, banyaklah bertebaran di sana sini, pelajar-pelajar ditangkap khalwat. Bagaimana tidaknya, kampus, kelas, dan kumpulan studi disekalikan. Malu diajar supaya diam. Akhirnya, bertepuk tampar lelaki perempuan menjadi satu kelaziman. 

Bukan itu sahaja, malu nyaris-nyaris maut dibelasah oleh pencinta-pencinta dunia. Perempuan seksi muncul begitu sahaja dalam televisyen, menyanyi dalam radio, menggoda dalam majalah, dan bergedik di tengah jalan. Manusia sudah lali dan benda sebegitu sudah dianggap mainan. Ops, makanan. Tidak ada siapa yang sanggup menghalang kedai-kedai makan daripada memasang layar besar paparan sinetron Indonesia, bahkan Melayu yang sudah kehabisan stok kain sehingga terpaksa berpakaian ala-ala Tarzan. Sungguh, tidak ada. Diajar ‘bersekedudukan’ patuh syarak tidak mahu, yang patuh syaitan juga dikejari.

Sungguh, Islam-Melayu masih kolot. Sekolot pemikiran British dahulu kala. 

Catatan: entah apa yang dibebelkan tetapi mesejnya jelas sekali: mengutuk sekeras-keraskan kekolotan-kekolotan dalam pemikiran dunia Melayu dari segi terikatnya dengan sistem dunia semasa dan kebebalan mereka dalam menghadapi cabaran naluri seks manusia.

Ahad, 4 November 2012

Nota Ringkas; Pengenalan Kitab-kitab Fikah Imam al-Ghazali


1. Imam al-Ghazali (men. 505 H) telah mengarang lima buah kitab yang lengkap khusus dalam furuk fikah  Syafi'i iaitu: al-Basith, al-Wasith, al-Wajiz, dan al-Khulashah. 

2. Al-Basith fi al-Madzhab adalah ringkasan kepada ensiklopedia fikah Syafi'i yang dikarang oleh gurunya, Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaini (men. 478 H), Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab setebal 21 jilid. Nihayah al-Mathlab adalah syarah Mukhtashar al-Muzani yang merupakan kitab utama dalam mazhab Syafi'i selain al-Umm. Malah, Mukhtashar al-Muzani lebih diberi perhatian oleh ulama daripada al-Umm. Al-Umm sehingga hari ini tidak disyarah atau diberi catatan oleh ulama walaupun al-Umm dikarang oleh Imam al-Syafi'i sendiri.

3. Kitab al-Basith walaupun ringkasan kepada Nihayah al-Mathlab tidaklah bermakna semua kandungannya adalah daripada kitab tersebut malah Imam al-Ghazali turut memuatkan pandangan-pandangannya. Ini adalah manhaj ulama terdahulu dalam meringkaskan kitab. Sebagaimana Imam al-Nawawi (men. 676 H) yang meringkaskan kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi'i dengan penambahan dan pembetulan. Kitab ini belum dicetak dan ada sumber mengatakan bahawa kitab dalam proses penerbitan oleh Dar al-Minhaj.

4. Al-Wasith ringkasan kepada al-Basith sementara al-Wajiz ringkasan kepada al-Wasith. Al-Wasith inilah yang diringkaskan oleh al-Rafi'i melalui al-Muharrar.

5. Al-Khulashah atau nama lengkapnya, Khulashah al-Mukhtashar wa Naqawah al-Mu'tashar adalah ringkasan kepada Mukhtashar al-Muzani bukan al-Wajiz sebagaimana yang dipercayai sesetengah kalangan.

6. Ihya' 'Ulum al-Din walaupun bukanlah kitab khas fikah tetapi ramai fukaha mazhab mengambil kira huraian fikah di dalamnya. Selain itu, Imam al-Ghazali juga mempunyai sebuah kitab fatwa yang menghimpukan fatwa-fatwa yang pelbagai selain kitab-kitab lain yang menjawab soalan-soalan secara khusus.

Khamis, 1 November 2012

Citra CintaUstaz mengetuk pintu rumah. Berkali-kali. Sunyi tanpa jawab. Sekarang waktu zohor, agak-agaknya Aisyah sedang qailulah. Ustaz meraba-raba saku seluarnya menyampai telefon bimbitnya. Belum sempat butang-butangnya dipicit, pintu dikuak. Ustaz masuk dan disambut wajah ayu isterinya yang kelihatan agak cemas. 

"Maaf bang, Aisyah solat tadi," ucapnya dengan tangan dihulur menyalami suami.
"Oh, ya ke? Tak apa. Abang ingat Aisyah tidur tadi." Jawab ustaz.
"Abang dah solat?" Aisyah bertanya.
"Dah, di masjid kampus tadi."

Mereka berdua pun duduk di atas sofa yang mendiami ruang tamu. Alunan ayat-ayat al-Quran dari pembesar suara komputer riba yang terletak di atas meja kecil dihentikan. Bacaan Syaikh Masyari al-'Affasi yang menyerikan suasana rumah seketika. Didengari oleh Aisyah untuk memantapkan hafalannya. Selang sehari ia akan memperdengarkan hafazannya kepada ustaz.

Aisyah ke dapur dan kembali ke ruang tamu sambil menatang secawan teh dan sepinggan cengkodok untuk dijamu ustaz. Dengan nama Allah, ustaz menghirup teh yang sedia panas seteguk dua.

"Kak Imah mengajar hari ni?" 
"Tak, hari ni Imah terpaksa siapkan kertas kerja untuk seminar Ahad depan."
"Oh ya, lupa. Kak Imah ada bagi tahu."
"Bang, tadi adik telefon. Aisyah ada cakap pasal seminar tu. Dia berminat nak ikut. Boleh tak?"
"Adik?"
"Iman la."
"Oh, kalau Iman tak boleh la. Kalau Izzah tak apa. Kan pembentang semuanya perempuan. Mana boleh lelaki masuk."

Aisyah menunduk sambil merenung sesuatu pada jari-jemarinya. Ia cuti hari ini. Study week. Kemudian, ia bersuara."Abang, kenapa abang tak buat bahagian khusus untuk lelaki."

"Ya tak ya juga. Tapi rasanya dah tak sempat. Untuk masa-masa akan datang, insya-Allahlah, abang usulkan dalam mesyuarat nanti."

Aisyah yang masih muda, usianya dalam lingkungan 20-an itu menghidupkan kembali komputernya yang mula padam seminit yang lalu. Ia mencari-cari maklumat berkenaan al-Mukhtashar karya al-Buwaithi, murid Imam al-Syafi'i sedang ustaz berehat meletakkan kepalanya di atas bahu sofa. Kopiahnya ditanggalkan dan dibiarkan di atas meja. 

"Aisyah, malam ni boleh tolong abang tak?" Tanyanya serius.
"Boleh je bang kalau Aisyah mampu." Wajahnya berubah sedikit. Runsing juga kalau-kalau pinta suaminya itu tidak disanggupinya.

"Tolong semak artikel abang pasal perbandingan antara Islam dan Hindu."
"Tu je?"
"Ya, ingatkan apa la tadi. Nak semak tesis ke, nak teman pergi KL ke. Huhu" Comel ia ketawa. Nakal menghiburkan ustaz yang kepenatan. Seharian ia melayani kunjungan Felo Kanan UIAM yang berbicara tentang beberapa isu berkaitan penularan Syiah di sana.

"Satu lagi, lepas tu, ayang tolong upload ke dalam website abang." Walaupun peluh masih tidak hilang daripada bajunya, sang raja cuba bermanja dengan permaisurinya. Ia mencuri-curi pandang wajahnya yang tidak pernah diperlihatkan kepada sesiapa melainkan kepada mahramnya sehinggalah ia dipetik beberapa bulan yang lalu.

"Boleh sangatlah. Lagipun, Aisyah baru khatamkan madah Ekonomi Islam untuk exam Isnin depan. Buku yang sayang minta Aisyah baca tu pun dah habis baca. Best juga. Banyak fawa'id tentang Imam al-Ghazali Aisyah dapat."
"Oh, ya ke? Lupa pula abang. Aisyah ada imtihan rupanya. Pergi tak Seminar Psikologi Praremaja Perempuan tu?"
"Ya, insya-Allah." Jawabnya dengan pasti.
"Letih Imah buat kajian tu. Rugi la kalau Aisyah tak pergi."
"Betul tu, Aisyah pun suka gaya akak cakap dalam program-program besar gitu. Tak mengantuk. Tapi, Aisyah tak boleh janji, sebab takut kalau-kalau kawan-kawan Aisyah minta ajarkan madah Ekonomi Islam tu."
"Tak apa, kalau macam tu, biar abang rakamkan," tuturnya sambil tangan menyela-nyela janggutnya.

Ustaz Adha memang mengagumi hasil kerja yang dilakukan Syahimah, isterinya yang dinikahi ketika berumur 21 tahun dahulu; setelah lebih sepuluh kali percubaan mendapatkan jodoh pertamanya. Rapi dan teliti. Syahimah yang lebih tua dua tahun daripadanya itu ditemuinya di Maahad al-Firdaus dengan perantaraan mudirnya, Ustaz Amin. Tidak terkata Ustaz Adha tatkala melafazkan ijab kabul enam tahun yang lepas itu. Ia bagaikan tidak percaya bahawa ia berjaya mengahwini seorang gadis yang akhirnya membantunya mengharungi suka duka sepanjang perjalanannya mendapatkan dua master dan satu Phd itu dengan master kedua di bumi Yaman itu. Ia sujud syukur dengan linangan air mata disaksikan semua yang hadir pada majlis akad nikah itu. Haru dan sayu sekali.

Tidak sia-sia pencarian Dr. Adha bin Fitri itu. Meskipun hampir sahaja ia berputus asa kerana gagal setelah gigih mencuba, menemukan bidadari seperti Syahimah sudah lebih daripada cukup buatnya. Ia berazam untuk tidak menikah lagi. Ia benar-benar terhutang budi kerana kesanggupan Syahimah menerima sementara orang memulau hasrat hatinya.

Hanya sahaja Dr. Syahimah binti Mustafa itu begitu faham akan psikologi suaminya yang masih muda dan mendapati dirinya sudah mula sibuk dengan tugasan di Kolej al-Nur li al-Banat, ia mengambil langkah memadukan dirinya dengan murid kesayangannya, Aisyah. Sungguh baik hati. Jauh daripada fahaman yang dibawa oleh feminisme dan golongan yang menghalang pelaksanaan poligami dengan pelbagai alasan. Aisyah pun tidak bermasalah menerima pelawaan Ustazah Syahimah kerana sejak mula perkenalan mereka berdua, ustazah sudah mula bercakap tentang ta'addud zaujat. Agak-agaknya ustazah awal-awal lagi berkenan dengan Aisyah untuk dijadikan sebahagian daripada keluarganya. Lagipun, ustazah mula mengesyaki bahawa ia tidak mampu melahirkan cahaya mata buat ustaz.

Tidak dapat dibayangkan bagaimanakah kalau-kalau cinta ustaz ditolak juga oleh Ustazah Syahimah itu. Barangkali ustaz tidak mampu berdiri lagi di atas jalan perjuangannya. Mungkin ia rebah dan tersungkur. Siapa yang dapat menggantikan tempat ustaz sebagai ulama yang lincah dalam memangkas serangan-serangan Syiah dan antihadis dengan tinta dan kata. Karya agungnya, Ahkam al-Masajid dalam bahasa Arab dan Melayu yang menjadi bacaan wajib bagi bakal-bakal imam dan bilal di seluruh negara mungkin tidak akan wujud buat selama-lamanya.

Episod-episod bahagia itu dinikmatinya seketika sebelum matanya tertutup keletihan. Aisyah beralih tempat untuk memberi ruang kepada imam hidupnya itu berehat dengan tenang. Ia tahu amat kesibukan ustaz berkhidmat untuk Islam. Dengan penuh rasa cinta dan sayu, ia menatap wajah suaminya seraya mendoakan agar anak pertama ustaz yang dikandungnya itu bakal menjadi seperti ayahnya. Amin.

Catatan: demikian citra cinta yang dicita-citakan. Sekadar menggambarkan impian yang dinanti-nanti selama ini. Bukankah indah begitu?

Sayang seribu kali sayang, ramai yang tidak menyedari, masih memilih untuk menyendiri.  

Status Semasa

Agak benci dan geram melihat gadis-gadis yang kononnya malu menyapa jejaka untuk dijadikan imam dan hanya menanti sahaja lelaki-lelaki yang menegur mereka seolah-olah mahu melambatkan proses mematangkan diri yang sememangnya menjadi satu kefarduan pada zaman fitnah ini. Adakah mereka ingat mereka adalah puteri dalam cerita-cerita rakyat dahulu kala yang menunggu diselamatkan oleh putera-putera yang gagah perkasa? Tidak ada usaha langsung membantu kami kaum Muslimin memecahkan tanah meletakkan batu asas bagi pembinaan masjid.

Mereka fikir mereka terlalu mahal dan kami terlalu murah sehingga terpaksa menyorong-nyorong muka menagih simpati mereka supaya diterima? Adakah mereka sahaja yang gusar kalau-kalau lamaran mereka ditolak atau dijadikan buah mulut sesama rakan? Kalian memang pentingkan diri. Tidak pernahkan kalian dengar hikayat-hikayat ustazah-ustazah yang hidup membujang sampai ke tua? Lantas, mengapa masih tercegat di situ menanti bulan jatuh ke riba? Cepat! 

Status: geram dan benci.

Rabu, 31 Oktober 2012

Jalan Raya, Sekolah, dan Kehormatan Wanita

Di Malaysia, ramai orang menunggang motosikal. Agak berbeza dengan panorama di Jordan dahulu. Berbeza dengan Arab Saudi yang tidak membenarkan wanita memandu kereta apatah lagi menunggang motosikal, wanita-wanita Malaysia selalu menjadikan motor sebagai alat pengangkutan.

Cuma, amat disayangkan apabila mereka gagal mematuhi hukum syarak berkaitan menjaga kehormatan dan maruah diri apabila berada di atas motor sama ada sebagai penunggang atau pembonceng. Selain biasanya rambut mereka terjulur keluar daripada tudung kerana tidak memakai terbus, kaki malah betis-betis mereka juga gagal dijaga daripada terdedah. Ini bagi perempuan-perempuan yang memakai tudung. Bagi mereka yang berambut bebas, mereka bukan sahaja mendedahkan kepala dan betis malah mungkin bahagian-bahagian lain yang sepatutnya dihadiahkan kepada suami-suami mereka sahaja.

Ini antara fenomena yang biasanya berlaku di jalan raya. Demikian juga di sekolah. Pelajar-pelajar perempuan yang memakai baju kurung putih lebih-lebih lagi yang tidak bertudung jika diperhatikan sebenarnya seolah-olah hanya memakai baju dalam. Atau dengan kata lain, mereka memakai baju dalam ke sekolah untuk diperlihatkan kepada pelajar-pelajar lelaki yang diharapkan dapat merealisasikan cita-cita negara untuk melihat anak-anak bangsanya berilmu dan bertamadun. Syabas kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana berjaya mendidik rakyat Malaysia dengan jayanya sehingga ramai yang berjaya menjadi penagih dadah antarabangsa dan aktif dalam menjalankan khidmat sosial di sana sini.

Kalau beginilah di sekolah, saya tidak tahu bagaimanakah mereka di rumah. Saya tidak mahu menyalahkan kerajaan pusat, malah sekolah-sekolah kerajaan negeri yang dikuasai Parti Islam Se-Malaysia (PAS) pun lebih kurang sahaja. Hanya sahaja, tudung mereka labuh. Tapi, apabila hujan turun dan membasahi baju, bayangan perhiasan mereka juga kelihatan. Semoga semua pihak ambil cakna dan cuba menangani masalah ini secara serius. Mendaulatkan hukum Islam bermula dari akar umbinya. 

Isnin, 29 Oktober 2012

Takrif Taharah di Sisi Syafi'iyyah

Sesuatu tajuk yang dibincangkan agak mustahil difahami tanpa memahami istilah-istilah berkaitan. Orang lain sudah sampai ke bulan, kita masih tercari-cari apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu dan perkataan ini. Selain itu, tanpa memahami satu-satu istilah, dua pihak yang bertelagah berkemungkinan sebenarnya bersepakat; hanya berselisih pada penggunaan istilah bukan pada jauharnya. 

Para ulama kita telah menyusun ilmu-ilmu agama dengan tersusun sekali. Istilah-istilah yang penting habis diberikan takrifan yang sesuai. Jika ada takrifan yang agak canggung, pasti akan diperbahaskan. Banyak juga istilah yang diberikan takrifan yang berbeza-beza berdasarkan aliran dan mazhab. Contohnya, istilah ‘wajib’. Di sisi jumhur, wajib sama maknanya dengan fardu. Bagi ulama mazhab Hanafi pula, ada sedikit perbezaan antara wajib dengan fardu; wajib sabit dengan dalil yang bersifat dzhanni dan tidak dihukumkan kufur sesiapa yang mengingkarinya berbeza dengan fardu, bersifat qath’i dan dihukumkan kufur sesiapa yang membantahinya. 

Taharah (طهارة) atau suci - disebut juga ‘bersuci’ dari segi bahasanya bermaksud bersih (نظافة). Adapun dari segi istilah fikahnya, taharah mempunyai takrifan yang pelbagai. Antaranya yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi (men. 676 H) dalam karangan teragungnya, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab:

 إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما
 Menghilangkan hadas atau najis; atau apa-apa yang semakna dengannya atau menyerupai bentuknya. 

Yang dimaksudkan dengan perbuatan yang semakna dengan menghilangkan hadas atau najis adalah perbuatan yang mempunyai tujuan yang sama dari segi mengharuskan solat atau menyucikan sesuatu, misalnya. Contoh bagi perbuatan semakna, tayamum dan mandi wajib bagi wanita mustahadhah

Maksud perbuatan yang menyerupai bentuk perbuatan mengangkat hadas atau menghilangkan najasah pula perbuatan tambahan bagi perbuatan tersebut yang bersifat sunat semata-mata dan tidak bertujuan membolehkan solat dan sebagainya. Contoh bagi perbuatan sebentuk ini ialah basuhan wuduk yang disunatkan dan basuhan tambahan sesudah najis dibersihkan. 

Dengan menambah ‘apa-apa yang semakna dengannya...’, takrif tersebut dianggap paling sempurna berbanding takrif-takrif mazhab lain selain dipilih oleh sebahagian ulama sebagai takrif pilihan dalam mazhab. Antaranya, Dr. Wahbah al-Zuhaili telah mengemukakan takrif tersebut mewakili mazhab Syafi’i dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh dan menunggalkannya dalam al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar. Demikian juga adik beliau, Dr. Muhammad al-Zuhaili yang telah menunggalkan takrif tersebut dalam kitabnya, al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i. 

Sebahagian ulama termasuklah al-Khathib al-Syirbini (977 H) pula memilih takrif berikut sebagai takrif terbaik: 
ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس 
Perihal terangkatnya halangan yang terbina pada hadas dan najis; 

Takrif ini sebenarnya mirip takrif mazhab lain yang menyempitkan pengertian taharah kepada perbuatan mengangkat hadas dan menghilangkan najis sahaja justeru menafikan perbuatan yang tidak dilakukan dengan tujuan tersebut sebagai sebahagian daripada pengertiannya. 

Syihab al-Din al-Ramli (957 H) mengutarakan takrif yang disadur daripada takrif tadi; bunyinya: 
زوال المنع المترتب على الحدث والخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره 
Keterangkatan halangan yang terbina di atas hadas dan najis; atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tersebut; atau dengan tujuan mendapatkan sebahagian kesan-kesannya. 

Contoh perbuatan yang dilakukan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau mendapatkan kesan-kesannya adalah tayamum kerana tayamum membolehkan seseorang itu solat yang merupakan antara kesan mandi dan wuduk. 

Dalam takrif tersebut juga, digabungkan antara dua pengertian taharah; hakiki dan majazi; dengan ibarat ‘keterangkatan’ dan ‘perbuatan yang dilakukan’. Hampir sama dengan takrif di atas apa yang disebut oleh Ibnu Qasim al-Ghazzi (men. 918) di dalam syarahnya ke atas matan al-Ghayah wa al-Taqrib; yang berbunyi: 
فعل ما تستباح به الصلاة 
Perbuatan yang mengharuskan solat. 

Beliau sesudahnya mentafsilkan takrif tersebut dengan katanya: iaitu berupa wuduk, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Walaupun tafsilan ini baik untuk mengelakkan semua yang menjadi syarat harus solat dianggap sebagai taharah, takrif ini masih kurang tepat kerana bukan semua perbuatan yang disebutkannya berperanan mengharuskan solat. Umpamanya, mandi wanita ahli kitab daripada haid untuk disetubuhi suaminya yang Muslim. Boleh jadi takrif tersebut tidak mensyaratkan demikian tetapi sekadar menyifatkan taharah sebagai perbuatan yang asalnya dilakukan untuk membolehkan solat berupa wuduk, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis walaupun tidak semestinya semua itu dilakukan dengan tujuan terbabit.

Barangkali Imam Ibnu Hajar al-Haitami menghidu perkara ini sehingga memaksa takrif di atas diubahsuai menjadi:
 فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه أو ما فيه ثواب مجرد 
Perbuatan yang mengharuskan solat walaupun dari sebahagian bentuknya ataupun perbuatan yang berpahala semata-mata. 

‘Walaupun dari sebahagian bentuknya’ seperti tayamum dan ‘perbuatan yang berpahala semata-mata’ seperti basuhan yang disunatkan. Walaupun al-Bujairami menobatkan takrif ini sebagai teringkas dan paling menyeluruhi, takrif ini masih mempunyai kecacatan. Selain tidak menjawab persoalan mandi wanita ahli kitab tadi, takrif ini masih mengaitkan taharah dengan syarat harus solat bahkan jika disalahtafsirkan, semua syarat harus solat boleh dianggap sebagai bersuci. 

Pada masa yang sama, usaha beliau untuk mencakupkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkaitan dengan solat dan bersifat sunat ke dalam pengertian bersuci dengan tambahan ‘ataupun perbuatan yang berpahala semata-mata’ tidak berjaya kerana bukan semua perbuatan yang disunatkan adalah taharah. Setelah diperhatikan, sebenarnya terdapat masalah yang besar dalam takrif-takrif yang menganggap taharah sebagai syarat mengharuskan solat lebih-lebih lagi jika difahami dengan mutlak kerana dalam sesetengah keadaan, solat tetap harus - malah wajib - walaupun tanpa taharah seperti orang yang tidak mendapati air dan alat bertayamum atau dikenali sebagai faqid al-thahurain (فَاقِد الطَهُورَين). Maka, di manakah ketepatan ibarat ‘perbuatan yang mengharuskan solat’? Adalah lebih sesuai sekiranya ‘mengharuskan’ digantikan dengan ‘mengesahkan’ kerana solat tidak sah melainkan dengan taharah. Oleh sebab itu, solat faqid al-thahurain tidak sah dan perlu diganti semula walaupun memadai sementara darurat dan hajat. 

Walhasil, takrif-takrif yang dikemukakan sebelumnya memang membantu untuk memahami makna taharah hanya sahaja tidak tepat. Tanpa mengabaikan takrifan tersebut, taharah memerlukan takrif baharu yang mengambil kira letak asalnya dari sudut bahasa dan istilah fikah. Contohnya, bersih amaliah jasmaniah yang disyariatkan. Takrif ini meliputi semua perkara yang dinamakan taharah termasuklah bersugi, merapikan misai, berkhatan, dan sebagainya yang tidak ada kena mengena dengan hadas atau najis; dan tidak ada kaitan dengan syarat harus atau sah solat mahupun mempunyai persamaan bentuk dengan wuduk, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.

Ahad, 28 Oktober 2012

Rabu Ini

Seksa
Menanti Selasa
Kerana rindu
Bertemu Rabu.

Rabu ini:
Direncana wacana pertama
Laksana wahana perdana;
Moga bertaut dua pautan
Moga terkait dua ikatan
Pada dahan nan tahan
Pada akar nan dakar.

Insya-Allah,
Dengan pasrah diri berserah
Moga Rabu mengukir sejarah.

Jumaat, 26 Oktober 2012

Penghinaan Terhadap Islam dalam Dunia Hiburan Tempatan

Dalam kegawatan menguruskan rumah tangga setelah terpaksa mengizinkan ayah dan bonda berangkat ke tanah suci ditambah dengan wacana-wacana ilmiah yang terpaksa diteruskan dan dimulakan untuk membolehkan diri mencapai tahap keilmuan di samping perasaan hiba dan pilu yang menyelubungi diri akibat kegagalan menemui teman hidup, saya diganggu dengan hingar-bingar sebuah filem atau drama TV yang bertemakan agama. Tayangan khas sempena Aidiladha. 

Saya tidak tahu apa yang ada dalam cerita itu. Tetapi, saya dapat tangkap ada sesuatu yang tidak kena yang mendesak saya bersuara. 

Pertama, perlian sinis terhadap agamawan-agamawan yang tegas dalam menghukumkan haram ke atas sesuatu perkara yang sememangnya haram. ‘Haram, haram, haram. Semua haram. Apa yang tak haram?’ Inilah lebih kurang bunyi skrip yang dilakonkan. Saya tidak tahu sejauh mana benarnya sindiran yang dilancarkan itu. Tetapi, saya sudah dapat meneka bahawa semua ini adalah satu percubaan untuk menyerang ulama-ulama yang tegas dengan prinsip Islam yang benar sekali gus menolak anasir-anasir pembaratan sebagaimana yang dibawa oleh sesetengah ulama modenis seperti Yusuf al-Qaradhawi dan ‘Ali Jum’ah.

Kedua, saya ternampak satu adegan yang dilakonkan di sekitar Masjid Nabawi, Madinah. Lakonan yang dilakukan oleh pelakon-pelakon lelaki dan wanita. Suasana yang agak lucu; bagi penonton yang dihanyutkan dengan konspirasi pembuat. Seorang pelakon wanita bertanyakan pelakon lelaki yang melakonkan watak ustaz perihal solat sunat tahiyat masjid dengan suara yang kemanjaan lalu ditegur oleh pelakon lain. Jelas sudah bagi orang yang dikurniakan akal, ini antara idea untuk meruntuhkan sensitiviti umat Islam terhadap kesucian masjid agung, Masjid Nabi SAW yang dicemari dengan maksiat atas nama menghiburkan umat Islam. 

Sungguh, para mufti khususnya dan para ulama umumnya perlu tampil membuka mulut membidas pencabulan seumpama ini. Saya yakin, ini bukanlah kali pertama Islam diinjak oleh umat sendiri malah sebelum ini, malah sekarang dan karya-karya hiburan yang dirangka akan memuatkan seribu jenis penodaan terhadap Islam. Penonton yang mabuk tidak dapat merasakannya. Apabila mereka sudah ketawa, hati mereka kebas. Tidak terasa agama ditelanjangkan. 

Sekali lagi saya ingin tegaskan, segala bentuk filem yang dilakonkan oleh pelakon wanita adalah haram meskipun semua pelakonnya menutup aurat bahkan kalau berpurdah litup sekalipun. Apatah lagi jika disertai bersama wanita-wanita tidak menutup aurat? Ayat-ayat Cinta umpamanya. Tetapi, kata mereka, Habibur Rahman, penulis karya asalnya pun tidak menyetujuinya. Nah, Ketika Cinta Bertasbih, bukankah dia pengarahnya?

Adakah dengan memutlakkan kata haram ke atas perkara yang sebegini haram patut dituduh sebagai keterlaluan? Cukuplah dikatakan, inilah mazhab seluruh ulama Islam hakikatnya sebelum kedatangan dajal-dajal modenis yang cuba menundukkan agama di bawah pengaruh modenisasi. 

Wanita Islam ada kehormatan tidak boleh dijadikan alat hiburan. Wajah mereka memang cantik memukau tetapi bukan untuk ditatap jutaan penonton yang antaranya mata keranjang. Kejelitaan mereka adalah untuk suami-suami mereka. Tetapi, mereka-mereka yang bodoh selalu tidak dapat mengecap nikmat ghairah terhadap agama dan isteri-isteri mereka. Mereka tidak peduli kalau-kalau isteri mereka diperlakukan seperti pelacur yang dinikmati kawanan yang ramai. Mereka tidak cemburu atau iri hati mendengar lelaki-lelaki lain memerihalkan keayuan wajah dan kelembutan suara isteri-isteri mereka. 

Catatan: cukup benci diri ini tatkala melihat manusia menyia-nyiakan wanita semata-mata untuk dijadikan alat meraih harta benda dunia. Wanita Muslimah sepatutnya dididik dan dibelai; dijadikan isteri bukan untuk dijadikan artis tempat syaitan berkerumun. Kita bukan main payah mencari untuk tujuan suci, mereka jadikan mereka sebagai permainan sahaja. Ya Allah, permudahkan jalan ini. Jalan ini.

Ahad, 21 Oktober 2012

Musim Cinta III

Hujan cinta itu masih setia
Melebat dengan hebatnya;
Berganti-ganti tiada henti
Tiada belas tiada simpati.

Entah bila hujan ini akan serik
Atau merintik-rintik; renik-renik
Mungkinkah kota ini terus digenangi
Sampai mantari terbit, bersama pelangi?

Khilaf dalam Masalah Hukum Menggunakan Biji Tasbih

Antara perkara yang menjadi khilaf yang memeningkan kepala orang-orang kampung adalah hukum menggunakan biji tasbih; 'subhah' atau ‘misbahah’ dalam bahasa Arab. Biji tasbih ini digunakan untuk mengira bilangan zikir yang telah disebut. Apakah hukumnya? 

Ada ulama yang mengharuskan penggunaannya. Ada juga ulama yang memandangnya makruh dan ada yang menganggapnya sebagai bid’ah. Masalah hukum misbahah ini bukan sekadar khilaf biasa malah menjadi perkara khilafiyyah yang mencetuskan polemik dan kontroversi antara Kaum Tua dengan Kaum Muda; atau Salafi dengan Sufi. Pendapat yang masyhur dalam kalangan Kaum Tua atau Sufi adalah mengharuskan misbahah. Bagi mereka, misbahah sama seperti alat-alat lain yang digunakan untuk memudahkan urusan ibadah. Selain itu, mereka menyamakan (qiyas) misbahah dengan alat-alat yang digunakan oleh sesetengah sahabat Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam pada zaman baginda untuk mengira bilangan zikir seperti anak batu dan biji tamar. 

Syaikh Sa’id Ramadhan al-Buthi, seorang ulama besar Syria yang mengarang Fiqh al-Sirah pernah ditanya tentang misbahah. Jawab beliau: soalanmu sama seperti soalan ‘apakah hukum menggunakan penggera untuk bangun solat malam atau subuh?’ Jawapan untuk kedua-dua soalan ini adalah satu. Apabila Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim “adakah ada dalam kalangan kalian yang tidak mampu mengerjakan seribu kebajikan dalam sehari?” Para sahabat menjawab: bagaimanakah ia boleh melakukannya? Sabda baginda “ia bertasbih kepada Allah dalam masa sehari sebanyak seratus kali.” Bagaimanakah caranya untuk mengira bilangan tasbih sebanyak seratus kali sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah? Sudah sedia maklum bahawa perantaraan kepada sesuatu hukumnya diambil daripada hukum sesuatu itu sendiri mengikut persepakatan ulama. Sekian kata al-Buthi. 

Ulama-ulama Kaum Muda atau Salafiyyah pula mempunyai dua pandangan. Sesetengah daripada mereka mengganggap misbahah makruh atau haram. Mereka berpendapat bahawa penggunaan misbahah adalah bid’ah. Selain itu, bagi mereka, misbahah juga mempunyai unsur-unsur penyerupaan dengan amalan agama lain yang turut menggunaan alat berbentuk seperti misbahah yang menjatuhkan hukum makruh atau haram. Pada masa yang sama, menggunakan misbahah bererti meninggalkan kaedah mengira zikir dengan semata-mata menggunakan jari yang merupakan perkara yang diamalkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam sendiri. 

Sebahagian ulama Salafiyyah pula berpendapat seperti pendapat Kaum Tua atau Sufi. Mereka mengharuskan misbahah dengan syarat tidak menjadikan penggunaannya sebagai ibadat atau perkara agama. Mereka juga menganggap meninggalkan misbahah dengan menggunakan jari untuk berzikir adalah lebih afdhal. Syaikh Shalih Fauzan, ulama besar Saudi berkata: sekiranya seseorang itu menjadikan misbahah itu sebagai satu perkara agama, mempercayai terdapat keberkatan padanya, dan bahawa misbahah adalah perkara yang disyariatkan, maka maka ini adalah bid’ah. Adapun jika ia menggunakannya untuk mengira tasbih supaya tidak tersalah sebagaimana ia mengira dengan menggunakan jari atau dengan anak batu maka tidak mengapa. Sekian kata Shalih Fauzan. Setiap pendapat yang telah disebutkan adalah pendapat ulama dan setiap pendapat ulama tentulah mempunyai dalil dan hujah masing-masing. Namun, kebenaran itu satu begitu juga dengan pendapat-pendapat tentang hukum misbahah. Wallahua’lam

Rujukan: http://www.fikr.com/bouti/fatawa.php?PHPSESSID=71f&id=13#top. 
http: //www.alalbany.net/misc002.php. 
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=378203.

Rabu, 17 Oktober 2012

Hukum Wanita Haid Berada di Pekarangan Masjid di Sisi Mazhab Syafi'i

Rasa-rasanya tidak ada yang tidak tahu bahawa antara perkara yang diharamkan ke atas perempuan haid adalah masuk dan berdiam di dalam masjid kecuali sekadar lalu sahaja. Ulama-ulama menyimpulkan hukum ini berasaskan kepada firman Allah subhanahuwata'ala yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا... 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk hinggalah kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub (berhadas besar) kecuali kami hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci... [Surah al-Nisa'; ayat ke-43]

Juga berdasarkan hadis yang dilemahkan oleh kebanyakan ulama hadis iaitu:

وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ 
Palingkan (pintu) rumah-rumah ini daripada masjid kerana aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang berhaid atau berjunub. [Abu Dawud (232)]

Namun begitu, ramai yang tidak tahu apakah had masjid yang diharamkan daripada dimasuki wanita haid itu. Menurut nas Imam Ibnu Hajar al-Haitami, pengarang Tuhfah al-Muhtaj, syarahan ke atas Minhaj al-Thalibin Imam Nawawi yang dikira kitab yang paling muktamad di sisi muta'akhkhirin selain kitab Nihayah al-Muhtaj karangan Syams al-Din al-Ramli; masjid meliputi semua yang berada dalam sempadan masjid atau dengan kata lain, semua yang berada dalam kawasan yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh dimasuki wanita haid.

Dalam al-Manhaj al-Qawim, syarahan beliau ke atas Masa'il al-Ta'lim, beliau mengemukakan keadaan seseorang yang berjunub setelah masuk ke dalam masjid tetapi tidak dapat keluar kerana terperangkap atau dikhuatiri mengancam nyawa dan sebagainya. Beliau menyatakan keadaan ini dikira terkecuali daripada pengharaman tetapi, orang yang berjunub itu mestilah bertayamum. Walau bagaimanapun, menurutnya, ia tetap haram menggunakan tanah masjid kerana dikira termasuk dalam wakaf masjid. [Lihat: al-Manhaj al-Qawim, Dar al-Minhaj, hal. 115]

ومكث] المسلم [في المسجد] ورحبته وهوائه وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع وبقعة وقف بعضها مسجدًا شائعًا]
Dan (diharamkan juga disebabkan junub,) berdiamnya orang Islam di dalam masjid dan pekarangan,  ruang (udara), dan berandanya (boleh diterjemahkan juga sebagai: bahagian) yang bersambung dengan dindingnya walaupun semuanya berada dalam ruang (udara) jalan, dan kawasan yang diketahui diwakafkan sebahagiannya sebagai masjid. [Al-Manhaj al-Qawim; buku elektronik al-Maktabah al-Syamilah v3.48; hal. 49]

Perbuatan sesetengah wanita haid yang masuk ke dalam kawasan pagar masjid atau sekadar duduk di beranda masjid jika menurutkan keterangan Ibnu Hajar tadi dikira sudah melanggar larangan syarak. Namun begitu, pada hemat saya, tidak ada dalil yang kuat untuk melarang sesiapapun yang berhadas tidak kira kecil, pertengahan, atau besar untuk masuk ke dalam masjid walaupun untuk sesuatu tempoh yang agak lama. Apa yang dinyatakan tadi hanyalah hukum dalam mazhab yang tidak perlu diikuti sekiranya dilihat tidak menepati dalil. Inilah jalan kami.

Isnin, 15 Oktober 2012

Nilam Puri


Seandainya cinta itu api
akan kujirus hingga padam;
Seandainya cinta itu jamung
akan kutiup hingga kelam.

Seandainya cinta itu air
akan kucurah hingga hilang;
Seandainya cinta itu basah
akan kujemur hingga kontang.

Seandainya cinta itu kaca
akan kulempar hingga pecah
Seandainya cinta itu batu
akan kuhentak hingga terbelah.

Namun...
cinta bukan api; cinta itu matahari
cinta bukan air; cinta itu bahari
cinta bukan kaca; cinta itu nilakandi.

Jiwa tidak mampu berdusta
Kalbu tidak mampu menipu:
cinta KIAS masih garang
galak berteriak dengan girang.

Kerana...
walau ada seribu dewi
walau ada sejuta hati
payah untuk kucari ganti
cinta seperti di Nilam Puri.

15 Oktober 2012, Kg. Kota, Kota Bharu.

Sabtu, 13 Oktober 2012

Tanjung Harapan
Di mana lagi harus kucari
Cinta si puteri cinta si bidadari
Gamaknya bertemu di Nilam Puri
Sia-sia sahaja usaha; letih kuberlari.

Perlukah kubawa jiwa
Jauh-jauh dari Malaya
Meniti Segenting Kera
Mendaki Banjaran Himalaya
Singgah di Umm al-Qura
Melewati Semenanjung Gaza
Sebelum melangkah ke Giza
Kembara di Gurun Sahara
Menyalami singa di savana
Beristirehat di selatan Afrika
Sampai bertemu hujung usia?

Aku hanya mampu mengharap
Dengan harapan nan berat 
Dengan impian nan sarat
Di balik jubah biruku
Semoga diriku laku
Untuk kali kesekian ini
Untuk diri sekerdil ini.

Isnin, 8 Oktober 2012

Tarikh Israk Mikraj; Satu Persoalan

Islam agama yang benar. Jadi, setiap fakta dalam Islam mestilah benar; dan tepat. Islam tidak sama seperti agama-agama lain yang tidak menitikberatkan aspek-aspek ketepatan dalam periwayatan sejarah. Dengan itulah, agama mereka mudah dilanda perubahan dan penyelewengan sehingga pada hari ini, umat manusia sudah tidak mampu mengenal pasti mana yang asli mana yang tidak. 

Mengambil iktibar daripada kaum-kaum terdahulu, ulama-ulama Muslimin tidak dapat berehat daripada menjalankan tugas-tugas menyelidik setiap fakta dalam agama. Tidak terhenti pada akidah dan hukum-hukum fikah sahaja, fakta-fakta sejarah turut dikaji. Apa, siapa, mengapa, bila, di mana, dan persoalan-persoalan berkaitan setiap peristiwa diteliti satu persatu. Mereka tidak senang membiarkan anai-anai zaman memamah prinsip asas Islam: kebenaran dan ketepatan. 

Di atas prinsip itulah, ulama memenatkan diri mereka dengan mengkaji tarikh berlakunya Israk Mikraj. Sama seperti kebanyakan peristiwa lain, tarikh berlakunya Israk Mikraj diperselisihkan. Dalam al-Rahiq al-Makhtum karya tersohor Syaikh al-Mubarakfuri ada disenaraikan pendapat-pendapat ulama berkenaan tarikh kejadian Israk Mikraj; iaitu: 

Pertama: tahun pertama kenabian. Ini pendapat Imam al-Thabari. 

Kedua: tahun kelima pengutusan. Ini pendapat Imam al-Qurthubi dan al-Nawawi. 

Ketiga: malam ke-27 bulan Rejab tahun ke-10 selepas kenabian. 

Keempat: bulan Ramadan tahun ke-12 selepas kenabian. 

Kelima: bulan Muharam tahun ke-13 selepas kenabian. 

Keenam: bulan Rabiulawal tahun-13 selepas kenabian. [Lihat: al-Rahiq al-Makhtum oleh Shafiyy al-Din al-Mubarakfuri; al-Maktabah al-Syamilah 3.41; hal. 108; dan nota kaki al-Qaul al-Mubin fi Sirah Sayyid al-Mursalin oleh Syaikh Muhammad al-Thayyib al-Najjar; Dar al-Nadwah al-Jadidah; hal. 153. Nota kaki oleh Syaikh ‘Abd al-Salam ‘Alusy] 

Selepas mengemukakan tarikh-tarikh di atas, al-Mubarakfuri menolak tiga pendapat pertama kerana bertentangan dengan fakta bahawa isteri kesayangan Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu’anha meninggal sebelum Israk Mikraj sedangkan beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kerasulan. Jadi, tinggal tiga pendapat berbaki. Tetapi, menurutnya, ia tidak menemui ada ulama yang merajihkan salah satu daripadanya. Cuma, menurutnya, konteks surah al-Isra’ menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar lewat. 

Namun begitu, umat Islam rata-ratanya meyakini bahawa Israk Mikraj benar-benar berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kerasulan. Saya tidak tahu mengapa tarikh tersebut menjadi pegangan dan begitu masyhur dalam kalangan mereka walhal banyak lagi pendapat lain. Mustahil merajihkan sesuatu tanpa sebarang alasan munasabah. Apatah lagi apabila Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, pengarang Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam sendiri mengatakan:

 وروى بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب؛ وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. 

Dan diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih daripada al-Qasim bin Muhammad bahawa perjalanan malam bersama Nabi shallallahu’alaihiwasallam berlaku pada 27 Rejab. Ibrahim al-Harbi dan lain-lain mengingkarinya; [Latha’if al-Ma’arif fi Ma Mawasim al-‘Am min al-Wadzha’if oleh Ibnu Rajab al-Hanbali; al-Maktabah al-Syamilah 3.41; hal. 130] 

Yang menunjukkan kelemahan pendapat itu dari sudut dirayah dan riwayat. Bahkan, Imam Ibnu Dihyah pergi lebih jauh dengan mendustakan dakwaan Israk Mikraj pada 27 Rejab dengan katanya:

 وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب‌؛ وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب.

Dan sebahagian penglipur lara menyebutkan bahawa Israk berlaku pada bulan Rejab. Demikian itu di sisi ulama-ulama al-jarh wa al-ta’dil zat kedustaan. [Ada’ Ma Wajaba min Bayan Wadh’ al-Wadhdha’in fi Rajab oleh Ibnu Dihyah al-Kalbi; al-Maktab al-Islami; cet. pertama 1419 H; hal. 54]

Ahad, 30 September 2012

Musim Cinta II


Musim cinta itu kembali bertamu
Kali ini di Kota Bharu kota baharu
Lebat menempias pekan ilmu KIAS
Melemaskan bumi emas Pasir Mas.

Kugarap harap agar waktu itu dekat
Turunkanlah hujan cinta mustajabkan munajat
Wahai Tuhan pemilik segala; diriku dan si dia
Izinkan daku menyentuhnya; di sini dan di sana.

Sabtu, 29 September 2012

The Innocence of Muslims; Antara Cinta dan Amarah

Beberapa ketika tidak lama sebelum ini, bumi gempar dengan penerbitan video anti-Islam bertajuk Innocence of Muslims contengan pengarah keparat, Nakoula Basseley. Saya tidak pernah menontonnya dan tidak pernah tergerak hati untuk berbuat demikian. Saya juga tidak menyertai mana-mana program bantahan terhadap filem tersebut kendatipun khalayak saudara-saudara saya ramai yang bergegas menzahirkan kemarahan mereka terhadap penghinaan kepada junjungan terbesar kita, Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam. Meskipun begitu, terima kasih saya ucapkan di atas usaha kalian membela rasul utusan terakhir yang kita cintai itu.

Dalam masa yang sama ingin saya sampaikan kekesalan saya terhadap umat Islam yang pernah menonton atau berniat menontonnya. Kehairanan saya dibuatnya, mengapa mereka mencintai Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam sedangkan mereka sengaja menempah maut dengan menonton penghinaan tersebut? Adakah tidak cukup kemutawatiran khabar yang sampai kepada kita tentang kezaliman Nakoula terhadap keperibadian baginda itu sehingga kita perlu kepada bukti sokongan untuk meyakininya?

Barang kali mereka akan menjawab, kami ingin melihat bagaimana dan sejauh mana penghinaan tersebut.

Wahai umat Rasulullah, bukankah menonton filem itu haram sebagaimana terdapatnya di dalamnya jutaan fitnah wanita dan dunia?!

Kemudian, mengapa kalian sanggup menjadi boneka dajjal Nakoula dengan menyediakan diri untuk diprogramkan: dipertontonkan, kemudian marah, dan mengamuk. Dajjal itu pun sudah arif benar, umat Islam pasti akan marah dengan karya tahinya itu. Tapi, dia masih ingin meneruskannya. Mengapa? Inilah yang dinamakan provokasi. Kalau umat Islam buat tidak tahu sahaja dengan semua tindak tanduk si malaun tersebut, sudah tentu dia akan bersedih kekecewaan. Tetapi kita umat yang mudah termakan dengan provokasi.

Selain itu, kita umat Islam yang hipokrit. Cintai Nabi shallallahu'alaihiwasallam apabila baginda dihina sahaja, tanpa berusaha membela dengan lisan dan tulisan. Dalam masa yang sama mereka menghina baginda dengan menerima riwayat-riwayat sirah yang terang-terangan memburukkan sahsiah baginda. Juga para isteri, mentua, ipar-duai, dan sahabat-sahabat baginda.

Ketahuilah, dengan menjadi umat bodoh, kita telah menghina Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam!

Catatan: tahniah kepada Ustaz Mohd Dzulkhairi Mohd Nor di atas kejayaan menyusun buku Khadijah Bukan 40 Tahun Ketika Berkahwin dengan Rasulullah SAW yang sedikit sebanyak telah berjaya membersihkan sejarah berkaitan baginda Rasul shallallahu'alaihiwasallam, kaum kerabat, dan sahabat-sahabat baginda; walaupun dibenci oleh orang-orang yang dengki dan iri hati.

Khamis, 20 September 2012

Di Sebalik Fenomena Dokumentari The Arrival

The Arrival bukan sebuah dokumentari yang baru. Sejak 2008 lagi The Arrival muncul dalam dunia internet yang membincangkan konspirasi dunia yang didalangi oleh penyembah-penyembah syaitan terlaknat untuk mewujudkan sebuah gagasan bernama The New World Order sebagai Dajjal sebagai pemimpinnya. 

The Arrival walaupun kurang mantap dari banyak segi kerana dihasilkan oleh dua individu yang sahaja berjaya mencetuskan satu kejutan kepada umat Islam. Mungkin The Arrival sengaja dihasilkan dalam bentuk siri dokumentari yang disiarkan melalui YouTube melihatkan umat Islam kurang suka membaca artikel atau buku yang berbentuk tulisan. Mereka lebih suka disuap terus daripada mesin-mesin canggih seperti TV dan komputer. 

Di sebalik konspirasi Freemasonry dan Illuminati yang didedahkan secara serius oleh The Arrival mungkin ramai yang tidak perasan bahawa siri dokumentari itu sendiri telah terpengaruhi konspirasi jahat itu. Dokumentari tersebut memaparkan gambar-gambar seksi wanita yang diharamkan oleh syariat. Tidak ada sebab yang dapat diterima kerana tidak wujud kemaslahatan untuk melakukannya. Barangkali pembuat The Arrival tidak tahu akan keharamannya dan ini merupakan sangkaan yang lebih kuat. 

Malahan, mereka hidup dalam kelompok manusia yang terbiasa dengan perkara-perkara itu yang menyebabkan mereka menganggapnya biasa. Dalam video-video klip nasyid yang bertujuan dakwah seperti video-video klip Zain Bhikha dan Native Deen pun ada mempamerkan aurat. Nampaknya orang-orang Islam di Barat menerima kesan kawalan minda oleh musuh sehingga tidak mampu membezakan antara yang halal dan haram meskipun jelas. 

Dalam sebuah video klip Native Deen contohnya telah menunjukkan seorang wanita yang baru memeluk Islam sedang menguruskan anaknya di rumah dalam keadaan tidak bertudung. Apabila wanita tersebut ingin keluar rumah barulah wanita tersebut mengenakan tudung. Adakah masih ada kesangsian bahawa rambut perempuan adalah aurat yang wajib ditutup daripada pandangan umum? Lantas, mengapa sengaja mempamerkan aurat tersebut kepada para penonton? Tidak ada keuzuran untuk mereka melainkan kerana mereka tidak tahu dan kerana pengaruh kehidupan Barat di sekeliling mereka. 

Pengaruh Yahudi juga masuk menyelinap ke dalam dokumentari The Arrival apabila pembuatnya melontarkan fikrah Syiah dengan menganggap 12 imam Syiah Rafidhah sebagai imam-imam yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam. Nampaknya pembuat The Arrival termakan dakyah Syiah yang masyhurnya diasaskan oleh ‘Abd Allah bin Saba’ seorang Yahudi. Imam-imam 12 yang dipaparkan oleh The Arrival benar-benar menepati 12 orang imam Syiah Ja’fariyyah atau Itsna ‘Asyara Imamiyyah. Ini sesuatu yang sangat aneh sehinggakan Muhammad al-Mahdi, imam ke-12 Syiah pun dianggap sebagai Imam al-Mahdi yang ditunggu-tunggu selaras dengan agama Syiah yang batil itu. Sebenarnya, Muhammad al-Mahdi itu tidak pernah wujud dan merupakan dogengan Syiah semata-mata mengikut pakar-pakar sejarah Islam. 

Pembuat dokumentari tersebut membuat kenyataan apabila dituduh menyebarkan fahaman Syiah berbunyi ‘saya bukan seorang Syiah dan bukan juga Ahli Sunnah’. Jadi, tidak peliklah mereka menjulang empat orang khalifah yang diiktiraf Ahli Sunnah dan mengangkat juga 12 imam yang diiktiraf Syiah seolah-olah ingin menyatukan antara Ahli Sunnah dan Syiah. Cuma yang pastinya idea tersebut salah. Tidak ada plurisme mazhab dalam Islam. Hanya satu mazhab yang benar. Ahli Sunnah atau Syiah. 

Kesimpulannya, The Arrival sebuah dokumentari yang sangat baik dan mampu membasuh minda umat Islam. Beberapa perhatian perlu diambil apabila menontonnya kerana pembuatnya bukan pakar akidah dan syariat Islam. Umat Islam digesa untuk bangun semula sebagaimana gesaan The Arrival dan pengkaji-pengkaji konspirasi yang lain. Tinggalkan lagu, filem, dan hiburan-hiburan yang merupakan senjata ampuh Iblis.