Selasa, 5 April 2011

Jalan Ini; Jalan Warisan


Al-Imam al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan daripada al-Auza'i bahawasanya beliau berkata:
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم
Hendaklah engkau berpegang dengan peninggalan orang-orang terdahulu meskipun orang ramai menolakmu. Beringat-ingatlah kalian terhadap pendapat akal manusia walaupun ia menghiasinya dengan kata-kata. Sesungguhnya perkara itu akan menjadi jelas nyata sedangkan engkau berada di atas jalan yang lurus. [Syaraf Ashhab al-Hadits, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.41, hal. 7, diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam al-Madkhal ila al-Sunan al-Kubra, al-Qurthubi dalam Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlih, dan lain-lain]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan